Thai English
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
Blood
Blood
iKKU
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 1
หมวกกันน๊อค 1
  มข.ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ เดินตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2559 10:23
วันนี้ (3 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการกอง สำนัก กว่า 50 ท่าน และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีกว่า 7,000 คน  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   &...
  นักศึกษารางวัลพระราชทานกับแรงบันดาลใจและแนวคิดในการเรียนCOLA KKU
  ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2559 10:21
"สุริยานนท์ พลสิม" - นักศึกษารางวัลพระราชทาน กับแรงบันดาลใจและแนวคิดคนรุ่นใหม่ในการเรียน ใช้ชีวิต และติดปีกตามฝัน...        ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับแรงบันดาลใจและแนวคิดดี ๆ ในการเรียนหรือการใช้ชีวิตของน้องบีช หรือ สุริยานนท์ พลสิม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องบีชกันดีกว่าว่า การได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน" ของพระบา...
  นักศึกษามนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น รับรางวัลเยาวชนต้นเเบบนักพัฒนาฯ
  ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2559 10:19
นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนต้นเเบบนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรม ปี‬ 2559 จัด โดย กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทั่วประเทศ นางสาวปนัดดา ถือเป็นเยาวชนนักพัฒนาคุณธรร...
  วิทยาเขตหนองคาย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน
  ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2559 10:17
วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 จำนวน 935 คน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มี ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น และภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีจุ...
  คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557 14:03
คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002