Thai English
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า KKU Job Fair 2015 ตรวจสอบหน่วยกิจกรรม
Blood
Blood
iKKU
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 1
หมวกกันน๊อค 1
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการค่ายอาเซียน ปี 2557
  ประกาศเมื่อ 07 ม.ค. 2558 15:25
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “ค่ายอาเซียน”ในระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้นำนักศึกษาไทยกับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ศึกษาในประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ในมิติต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให...
  คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557 14:03
คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ติดต่อ/สอบถาม
  ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2553 14:26
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเรื่องหน่วยกิจกรรม..สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ พี่ณัฐพล, พี่วรินทร ,พี่วรรณภา,พี่ไตรวุฒิ งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา   เบอร์โทร 043-202356 ภายใน 42314   หรือ 096-305-5319, line id: ilpkku Email :  ilpkku@gmail.com   Facebook : www.facebook.com/ilpkku ...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002