Thai English
  มข.จัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม
  ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2559 11:46
 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแก่นนครา โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลก...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002