Thai English
  มข.จัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม
  ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2559 11:46
 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแก่นนครา โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลก...
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช. ครั้งที่ 24
  ประกาศเมื่อ 13 ม.ค. 2559 10:49
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาไปพัฒนาโรงเรียน การฝึกปฏิบัติงาน การประสานงานและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา โดยกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมชุม...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >
web
สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002