Thai English
Driving License
Driving License
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 1
หมวกกันน๊อค 1
  นักศึกษารหัส 53 ที่หน่วยกิจกรรมไม่ครบติดต่องานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
  ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2557 16:22
นักศึกษารหัส 53 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายของปีการศึกษา 2556 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยกิจกรรมไม่ครบหรือหน่วยกิจกรรมไม่ขึ้นให้มาติดต่อที่งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำนักงานชั่วคราวที่หอพักหญิงที่ 4 (ตรงข้ามเซเว่นโรงชาย) โทร 088-532-9259เบอร์ภายใน 42314 อีเมล์ilpkku@gmail.com https://www.facebook.com/ilpkku...
  งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษาย้ายที่ทำงานไปที่หอพักหญิงที่ 4
  ประกาศเมื่อ 10 ก.พ. 2557 13:10
 เนื่องจากกองกิจการนักศึกษาทำการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีใหม่ ทำให้งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษาต้องย้ายที่ทำงานชั่วคราว นักศึกษาที่ต้องการติดต่องานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา สามารถใช้มาใช้บริการได้ที่ หอพักหญิงที่ 4 (หอพักสุพรรณิการ์) ตรงข้ามร้านเซเว่นอีเลเว่น สาขาโรงชาย โทรศัพท์ (ภายใน) 42314 e-mail:ilpkku@gmail.com www.facebook.com/งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  สิ่งที่ต้องใช้ในการขอเทียบหน่วยกิจกรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัย
  ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2556 15:57
        โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่กองกิจการนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรมโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้1. นักศึกษาต้องยื่นแบบคำร้องที่กองกิจการนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน2. หลังจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักศึกษากรอกแบบฟอร์มและส่งกำหนดการ รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการขอหน่วยกิจกรรมได้ที่กองกิจการนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 30 วัน หากพ้น...
  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการงานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2556 15:14
  ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการงานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของงานระเบียนกิจกรรมนักศึกษาในอนาคต คลิ๊กที่link ด้านล่างเพื่อทำแบบสอบถาม https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnXx9h7Blpo8dEdaLWNmS01tOFZzSVR5UWVEQ0U0OXc#gid=0...
  ติดต่อ/สอบถาม
  ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2553 14:26
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเรื่องหน่วยกิจกรรม..สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ พี่ณัฐพล, พี่วรินทร ,พี่วรรณภา,พี่ไตรวุฒิ งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา   เบอร์โทร 043-202356 ภายใน 42314   หรือ Email :  ilpkku@gmail.com   Facebook : www.facebook.com/ilpkku ...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002