Thai English
  คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557 14:03
คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  สิ่งที่ต้องใช้ในการขอเทียบหน่วยกิจกรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัย
  ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2556 15:57
        โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่กองกิจการนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรมโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้1. นักศึกษาต้องยื่นแบบคำร้องที่กองกิจการนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน2. หลังจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักศึกษากรอกแบบฟอร์มและส่งกำหนดการ รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการขอหน่วยกิจกรรมได้ที่กองกิจการนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 วัน ห...
  ติดต่อ/สอบถาม
  ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2553 14:26
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเรื่องหน่วยกิจกรรม..สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ พี่ณัฐพล, พี่วรินทร ,พี่วรรณภา,พี่ไตรวุฒิ งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา   เบอร์โทร 043-202356 ภายใน 42314   หรือ 096-305-5319, line id: ilpkku Email :  ilpkku@gmail.com   Facebook : www.facebook.com/ilpkku ...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002