Thai English
  นักศึกษา มข.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2559 12:50
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมหาราชินีนาถ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งมีสถานศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งในระดับปร...
  บริหารธุรกิจและการบัญชี พัฒนาศักยภาพ นศ. ผ่านค่ายผู้นำระดับนานาชาติ
  ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2559 08:39
ก้าวสู่ปีที่สองแล้วสำหรับโครงการ Global Leadership Development Program หรือ GLDP  ณ Far East University ประเทศเกาหลีใต้ ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2556 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านภาษา รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนปลูกฝั...
  พิธีไหว้ครู มข ประจำปีการศึกษา 2559 ปาเจราจริยา น้อมวันทา บูชาครู
  ประกาศเมื่อ 17 ก.ย. 2559 10:14
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะต่างๆเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คน...
  มข.ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ เดินตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2559 10:23
วันนี้ (3 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการกอง สำนัก กว่า 50 ท่าน และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีกว่า 7,000 คน  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   &...
  คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557 14:03
คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
 
- นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002