Thai English
  ผลงานออกแบบของนศ.ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์วารสาร ASPaC
  ประกาศเมื่อ 28 ก.ย. 2558 09:16
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ของนางสาวศศิญาภา สำราญรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ASPaC ; Theme PIORNEER 2014  หลังจากที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ AsiaStudentPackageDesignCompetition (ASPaC) ภายใต้หัวข้อ “PIONEER” ของ Japan Foundation ซึ่งเป็นการแข่งขันกันด้วยแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันสร้างอนาคตทางด้านการออกแบบให้กับเอเชีย และม...
  นศ.วจก.คว้ารางวัลจากเวที Food and Hotelex 2015
  ประกาศเมื่อ 28 ก.ย. 2558 09:11
ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ  ขอนแก่นฮอลล์  ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนิทรรศการ “Food and Hotelex 2015” สุดยอดมหกรรมงานแสดงสินค้าอาหารและบริการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ โดยคอนเซ็ปเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร-เครื่องดื่ม เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและก...
  คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2557 14:03
คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ติดต่อ/สอบถาม
  ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2553 14:26
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเรื่องหน่วยกิจกรรม..สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ พี่ณัฐพล, พี่วรินทร ,พี่วรรณภา,พี่ไตรวุฒิ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา   เบอร์โทร 043-202356 ภายใน 42314   หรือ 096-305-5319, line id: ilpkku Email :  ilpkku@gmail.com   Facebook : www.facebook.com/ilpkku ...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >
web
สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002