Thai English
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ปี 2557
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ปี 2557
Blood
Blood
iKKU
Driving License
Driving License
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 2
หมวกกันน๊อค 1
หมวกกันน๊อค 1
  ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ปี 2557
  ประกาศเมื่อ 03 ก.ค. 2557 14:08
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2557รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม 2557ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร น้องๆ ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่พี่ไตรวุฒิ งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เบอร์โทร 088-532-9259, 043-202356 ภายใน 42314 หรือ Email : ilpkku@gmail.com Facebook : www.facebook.com/ilpkku หรือสมัครได้ที่งานระเบ...
  สิ่งที่ต้องใช้ในการขอเทียบหน่วยกิจกรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัย
  ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2556 15:57
        โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่กองกิจการนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรมโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้1. นักศึกษาต้องยื่นแบบคำร้องที่กองกิจการนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน2. หลังจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักศึกษากรอกแบบฟอร์มและส่งกำหนดการ รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการขอหน่วยกิจกรรมได้ที่กองกิจการนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 30 วัน หากพ้น...
  ติดต่อ/สอบถาม
  ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2553 14:26
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเรื่องหน่วยกิจกรรม..สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่ พี่ณัฐพล, พี่วรินทร ,พี่วรรณภา,พี่ไตรวุฒิ งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา   เบอร์โทร 043-202356 ภายใน 42314   หรือ Email :  ilpkku@gmail.com   Facebook : www.facebook.com/ilpkku ...
 
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2554
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002