Thai English
  คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศเมื่อ 16 ม.ค. 2560 10:09
คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  นักศึกษา มข. เรียนรู้จิตอาสาผ่านค่าย มช.-มข. ครั้งที่ 25 ที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
  ประกาศเมื่อ 16 ม.ค. 2560 09:57
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท มช.-มข. ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม 2559 ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นการเสริมสร้างความดีและให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง กิจกรร...
  นักศึกษา มข.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทปอ.ทำดีเพื่อพ่อ" ณ ท้องสนามหลวง
  ประกาศเมื่อ 16 ม.ค. 2560 09:53
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บูทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท้องสนามหลวง โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแจกน้ำดื่ม อาหาร และยาดมแก่ผู้มาเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจิตอาสาช่วยเก็บขยะ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนิสิตน...
 
- นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
- นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- นักศึกษารหัส 52 หน่วยกิจกรรมสูงสุดรับใบประกาศวันนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555
 


ดูวิดีโอทั้งหมด >

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002