วิศวกรโรงงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน ระดับขั้นต่ำ จำนวน(อัตรา) เงินเดือน จว.ทำงาน หน่วยงาน
1วิศวกรโรงงานป.ตรี99ตามโครงสร้างบริษัทสระบุรีบริษัท เคมีแมน จำกัด
1วิศวกรโรงงานป.ตรี999ตามโครงสร้างบริษัทสระบุรีบริษัท เคมีแมน จำกัด
1วิศวกรโรงงานป.ตรี999ตามโครงสร้างบริษัทกรุงเทพมหานครบริษัท เคมีแมน จำกัด
1วิศวกรโรงงานN/A999ปราจีนบุรีบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ปทท.) จำกัด
1วิศวกรโรงงานป.ตรี518,000สระบุรีบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
1วิศวกรโรงงานป.ตรี99ปทุมธานีบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ปทท.) จำกัด
1วิศวกรโรงงานป.ตรี99ตามโครงสร้างบริษัทสระบุรีบริษัท เคมีแมน จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ 2010 โดย งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น