ทะเบียน Transcript กิจกรรม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับเจ้าหน้าที่
     
 
 
02/08/2561 ประกาศ เนื่องจากมีการชำรุดของอุปกรณ์ฐานข้อมูลเมื่อวันที่ 31/07/2561 และไม่สามารถกู้้ข้อมูลวันดังกล่าวออกมาได้สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องย้อนกลับไปใช้ข้อมูลสำรองที่สมบูรณ์ที่สุดในวันที่ 18/07/2561 ดังนั้นจึงต้องบันทึกข้อมูลกิจกรรมข้อมูลระหว่างวันที่ 19-31/07/2561 ใหม่อีกครั้ง
 
     
     
 
Username:
Password:
Mode:
Language: 
     

copyright © 2009.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
saki ajax framework 2.1.