Thai English
รหัสกิจกรรม 615301###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ English Grammar รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.68 หน่วย
สังกัด สถาบันภาษา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 มี.ค. 2562 15:11 - 18 เม.ย. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 เม.ย. 2562 09:00 - 28 เม.ย. 2562 15:00
สถานที่จัด  

สถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันภาษา
ที่ปรึกษาโครงการ 043-009700 ต่อ 44427
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

อบรม 4 วันๆ ละ 5 ชั่วโมง ดังนี้

-วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

-วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

-วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

-วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002