Thai English
รหัสกิจกรรม 610601005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาลบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:57 - 26 เม.ย. 2562 09:57
จำนวนเป้าหมาย 116 คน
วันที่จัดกิจกรรม 29 เม.ย. 2562 06:00 - 01 พ.ค. 2562 21:00
สถานที่จัด  

วิชชี่งทรีรีสอร์ท  ต.ท่าพระ  จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002