Thai English

ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 วันที่ 9-14 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Effect:


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002