Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพื้นที่ให้ความรู้ รณรงค์ปลอดบุหรี่พื้นที่อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

27 ต.ค. 2563 11:11สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002