Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายร่วมอาสาพัฒนาค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29

01 ธ.ค. 2563 10:30


รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายร่วมอาสาพัฒนาค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 ณ วัดป่าสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 29 ปี โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสลับกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งที่ 29 จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวัดป่าสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมการถอดบทเรียน กิจกรรมนันทนาการและสานสัมพันธ์ โดยมีตัวแทนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002