Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นักศึกษารหัส 54 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสะสมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

17 ก.ย. 2559 09:54


นายพันทิศ กำลังชัย นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รับกิตติบัตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายพันทิศ กำลังชัย เป็นนักศึกษารหัส 54 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะสมสูงสุด คือ 562.15 หน่วยกิจกรรม

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002