Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และรางวัลทุนนักกิจกรรม 2555

19 ธ.ค. 2555 14:06


ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีมอบทุนรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์และทุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะหน่วยงานต่างๆ มี น.ส.ธนรัตน์ สอนสา ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานและอ่านรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุน โดยมี รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลกัลปพฤกษ์ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท และทุนนักกิจกรรม จำนวน 20 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และอธิการบดีได้ให้โอวาทคณะนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา ความตอนหนึ่งว่า “นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะเด่นอยู่ 1 ข้อที่สำคัญคือ Ready to Work หรือความพร้อมทำงาน เพราะนักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพของตนอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าตลอดหลักสูตรจะถูกบ่มเพาะและเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ แต่ส่วนสำคัญคือการพัฒนาตนเองนอกห้องเรียนหรือการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั่นเอง เพื่อนำไปสู่ความพร้อมของตนเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะก้าวไปสู่วิชาชีพของตน อาจได้เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆ คนที่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนจึงจะมีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความท้าทายได้ดีกว่า คนทำกิจกรรมจึงได้ประโยชน์ และจบไปเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พร้อมทำงานทั้งในวิชาชีพและพร้อมในศักยภาพของตนเองที่มีอยู่แล้ว”
นายนิรินาม งามวาจา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ กล่าวว่า “สำหรับผมแล้ว รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ เป็นรางวัลเกียรติยศ และเป็นรางวัลที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่สำคัญเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง ที่สำคัญรางวัลนี้ไม่ใช่เป็นความสำเร็จของผมคนเดียว หากแต่เป็นความสำเร็จของครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผมได้พัฒนาตนเองเสมอมา จนทำให้ได้รับรางวัลนี้ จึงอยากบอกว่าเป็นความสำเร็จของทุกๆคน ผมขอสัญญาว่าจะรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ไปตลอดชีวิต”
ทั้งนี้ นายนิรินาม งามวาจา นักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้ ซึ่งผลงานดีเด่นของนายนิรินาม มีมากมาย อาทิ รางวัลเยาวชนคนเก่ง ประจำปี 2554 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2555 รางวัลนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553
นายธนวัฒน์ ชัยนิคม นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ได้รับทุนนักกิจกรรม กล่าวว่า “สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ทักษะชีวิต เพื่อนใหม่หรืออื่นๆ ทุนนักกิจกรรมนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของผลที่ได้จากการทำกิจกรรม แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งของการที่ทำกิจกรรมคือการมีใจรัก ถ้าเรามีใจรักที่จะทำสิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากเพียงใดเราก็จะทำมันได้สำเร็จดั่งใจหวัง สำหรับทุนนี้ผมขอบพระคุณคณะกรรมที่ได้พิจารณาทุนส่วนนี้ให้ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำให้กิจกรรมต่างๆสำเร็จไปได้ และขอบคุณปัญหาทุกอย่างในกิจกรรม”
นายศตวรรษ ดอนซุย อุปนายกองค์การนักศึกษา ผู้ได้รับทุนนักกิจกรรม กล่าวว่า “การแสวงหาประสบการณ์ต่างๆ นั้นในระดับมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสั่งสม ความท้าทาย เพื่อน มิตรภาพต่างๆ กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่า การทำกิจกรรม หลายคนอาจมีมุมมองที่คิดว่ากิจกรรมนั้นทำไปแล้วได้อะไร ทำเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร จนบางครั้งคำถามนี้ก็ยังคงอยู่ในตัวของกลุ่มคนเหล่านั้นโดยมิได้รับคำตอบ เนื่องจากหลายคนยังไม่กล้าเข้ามาสัมผัส แต่ถ้าเข้ามาทำจริงๆสิ่งที่ได้รับนั้นคนที่ทำจะสามารถเข้าใจและหยั่งรู้ได้ เองว่าคุณค่าคืออะไร ขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ลังเลที่จะเข้ามาทำกิจกรรมอยู่ ลองเข้ามาสัมผัสสักครั้ง เพื่อเรียนรู้กับสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมแท้จริงแล้วคืออะไร ทุนนักกิจกรรมก็เป็นเพียงส่วหนึ่งเท่านั้น”
นายชเยศ ศรีแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับทุนนักกิจกรรม กล่าวว่า “ การทำกิจกรรมสำหรับผม ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่ได้ทำในช่วงการเรียนมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการรู้จักปรับตัว มีจิตสาธารณะต่อสังคม ทำด้วยใจที่อยากจะทำ ทำแล้วเกิดความสุข ความสนุกสนาน และขอขอบคุณพ่อคุณแม่ที่เอื้ออำนวยทุกสิ่งและส่งเสริมเป็นกำลังใจให้ ขอขอบคุณอาจารย์บุคลาการทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้ได้รับรับรางวัลทุนนักกิจกรรมในครั้งนี้”
นายสัตยา ประเสริฐ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ได้รับทุนนักกิจกรรม กล่าวว่า “การทำกิจกรรมเป็นการสะสมประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง เพราะการเรียน การศึกษาหาความรู้ในโลกยุคปัจจุบันนั้น มิได้จะเรียนเฉพาะในหลักของทฤษฎี แต่ทว่าการปฏิบัติโดยการสัมผัสจริงนั้น ทำให้เราได้ในสิ่งที่ดีกว่าการสัมผัสที่เป็นตัวหนังสือ ทั้งนี้เองกิจกรรมนั้น ทำให้เราได้รับสิ่งใหม่ตอบแทนอีกหลายๆอย่าง ทั้งได้เพื่อนร่วมงาน ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ประสบการณ์ชีวิตที่เราได้รับซึ่งไม่สามารถที่จะบรรยายให้ออกมาเป็นตัว หนังสือได้ทั้งหมด สุด ท้าย ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมด พ่อ แม่ ที่คอยผลักดัน ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกๆท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ขอบคุณครับ”

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศรีกัลปพฤกษ์และกัลปพฤกษ์ด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ได้แก่ นายนิรินาม งามวาจา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านวิชาการ ได้แก่ นายทินกฤต ศศิประภา คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน ได้แก่ นายอภินันท์ กินรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมและวินัย ได้แก่ นางสาวนวลลมัย พรมรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ นายวิศรุต สารการ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนางสาวรัชนี คันธภูมิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เขตสูงเนิน คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย ได้แก่ นายกษมา กันต์พิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

โดยรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ได้ทำการคัดเลือกและมอบแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้คณะ/หน่วยงานต่างๆเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

 

ทุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 20 ทุนๆละ 5,000 บาท ดังนี้

 1. นางสาวกิติญา ขอเสริมกลาง คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 2. นายจักรกฤษ์ เอี่ยมเอม คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 3. นายจิราวุธ แก้วนาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 4. นายชเยศ ศรีแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 5. นายธนวัฒน์ ชัยนิคม คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3
 6. นายธนาพงษ์ แก่นนาคำ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 7. นายธิติสรรค์ ฦาชา คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5
 8. นายนัฐพงษ์ พรมราช คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 9. นายประสิทธิ์ ศิระวัน คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 10. นายปริญญากร สิงห์มาตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 11. นายปิยะชาติ จิตปลอดโปร่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 12. นายพชร หลงมีวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 13. นายไพบูลย์ มะโนรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 14. นายวรวิทย์ อุทธา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 15. นายศตวรรษ ดอนซุย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 16. นายสัตยา ประเสริฐ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2
 17. นายสุรเดช พลนำ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 18. นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 19. นางสาวปณิดา โยมศรีเคน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 20. นางสาวอัญชนา แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002