Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นักศึกษารหัส 53 ที่มีคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุดรับกิตติบัตรในวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

11 ก.พ. 2557 09:34


 

นายชเยศ ศรีแก้ว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รับกิตติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เนื่องในวันนักกิจกรรม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนายชเยศ ศรีแก้วเป็นนักศึกษารหัส 53 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยคะแนนหน่วยกิจกรรมสูงสุด คือ 666.65 หน่วยกิจกรรม

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002