Thai English
ประกาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา

16 เม.ย. 2556 00:27


นักศึกษามีปัญหาหน่วยกิจกรรม ให้ติดต่องานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-391-6214, ilpkku@gmail.com,www.facebook.com/ilpkku


สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002