ถอยกลับ


 
* การสมัครเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำเตือน สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ เพื่อช่วยเหลือให้ท่านสามารถเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านจะต้องชำระเงินหรือสิ่งตอบแทน ถ้ามีกรุณาแจ้ง ผู้อำนวยการการกองทรัพยากรบุคคล โทร 0-4320-2338 ภายใน มข. 48694
 
ข้อมูลตำแหน่งงานที่สมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ชื่อ
นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
 


คำเตือน ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารที่จะส่งมาให้ กองการเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากมีการตรวจพบขอมูลที่ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ท่านจะหมดสิทธิ์ในการสอบ โดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
  
       All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.