Back


 
* การสมัครเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำเตือน สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ เพื่อช่วยเหลือให้ท่านสามารถเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านจะต้องชำระเงินหรือสิ่งตอบแทน ถ้ามีกรุณาแจ้ง ผู้อำนวยการการกองทรัพยากรบุคคล โทร 0-4320-2338 ภายใน มข. 48694
 
JOB DETAIL
JOB: ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ORGANIZATION : คณะแพทยศาสตร์

Name
Surname
Passport No. (lowercase)
 

 
  
       All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.